tirsdag 17. april 2012

"Å forvrenge en bygning visuelt for å skape en ny konstruksjon"


Med utgangspunkt i dette skulle elevene søke etter kjente bygninger for å velge seg en å jobbe videre med. Det visuelle stod i sentrum fremfor funksjon. Tynne pinner var hovedmaterialet for konstruksjonen samt andre materialer for å skape en helhet. Her var det viktig å fokusere på en helhetlig opplevelse av formbeskrivelsen.