fredag 27. mai 2016

Design av hytteMed utgangspunkt og inspirasjon i Funksjonalismen/arkitekter har elevene i  denne oppgaven laget modell av en hytte i målestokk 1:50. Hvor hytten skulle plasseres skjedde ved loddtrekning. Elevene måtte tenke på miljøet rundt hytta, hyttas funksjon og byggematerialer. I oppgaven inngikk skisseprosess, materialkunnskap og moodboard. Oppgaven ble avslutte med en muntlig presentasjon. Elevene stilte også ut modellen sine på fylkeshuset.mandag 2. mai 2016

Treskulpturer

Elevene i 2STFO har jobbet med å lage skulpturer av trepinner. Disse ble fotografert og manipulert inn i bilder av gårdsrommet utenfor elevenes klasserom. Det ble mange artige uttrykk.

Logo til tenkt bedrift

2STFO har jobbet med å designe logoer til en tenkt bedrift. Dette har vært et tverrfaglig samarbeid med samfunnsfag. Logoene er laget i Illustrator.