fredag 16. januar 2015

DesignDYRisk

Vg2  har nå jobbet med design av fabeldyr i restmaterialer, hovedsaklig metall. Dyrene måtte tilegnes egenskaper som elevene designet ut i fra. Det ble mye FABELaktig!!!!!
Fargekontraster "VEIT"

Vg1 studiespesialisering  har i denne perioden jobbet med Ittens fargekontraster, tekstur og komposisjon. De tok utgangspunkt i et fotografi som de selv tok, og  jobbet videre for å skape egen uttrykk. Flotte uttrykk!!