torsdag 28. januar 2016

Foto


Elevene fra Vg3 har i denne oppgaven jobbet med komposisjons-prinsipper der is & snø var tema. Mange flotte foto!


lørdag 23. januar 2016

VG1 - Forenklet portrett
I høst hadde VG1 en oppgave der Photoshop og Illustrator ble brukt til å forenkle og lage fargeutkast av et portrettfoto. Et av fargeutkastene ble valgt og skrevet ut, for deretter å bli overført til bokpapp ved hjelp av blåpapir. Bildet ble så malt med akrylmaling, og den store utfordringen var nok å få til å blande fargene likt som på utskriften. Det ble veldig mange flotte resultater.

Fargeutkast i Illustrator. 
Utskrift til venstre og malt bilde til høyre.
fredag 22. januar 2016

SuperZoomI denne oppgaven har elevene  på Vg2 brukt frukt eller grønnsak som motiv.

De har funnet utsnitt og en komposisjon som de mener fungerer godt. Utsnittet skulle forstørres kraftig. De har jobbet med farge, valører, lys/skygge, komposisjonprinsipper, tekstur, struktur og utsnitt.


onsdag 13. januar 2016

TRYKK & FOTO

Elevene på Trykk & Foto jobbet med fordypning i desember. De lagde  egen problemstilling ut i fra kompetansemål og interesse . De jobbet med foto, koldnål og linotrykk.
tirsdag 5. januar 2016

VG1 - Pop Art i Photoshop

I høst lærte elevene i VG1 om farger og fargekontraster. Med utgangspunkt i dette bruke de Adobe Photoshop til å lage en serie med portretter i Pop Art stil der ulike fargekontraster kommer tydelig frem.

     

     

Krokitegninger som utgangspunkt for komposisjoner

2STFO har jobbet mye med krokitegning dette skoleåret. Krokitegninger ble også bearbeidet og satt sammen til nye komposisjoner. I denne oppgaven fikk elevene stor valgfrihet med hensyn til teknikk.