onsdag 2. januar 2013

DESIGN AV INSEKT, 3D

Første klasse har i høst jobbet med design av insekt. De startet med å skissere ulike insekt for å finne inspirasjon til sitt eget fantsasi-insekt. I skisseprosessen skulle de variere mellom detaljer og helhet. Materialene de jobbet med var hovedsaklig metall i ulike varianter og gjerne gjenbruk. De ferdige dyrene ble fotografert og elevene brukte Photo Shop som verktøy for å sette dyrene inn i nye omgivelser. Elevarbeidene ble utstilt på folkebiblioteket.