Valgfrie programfag.

Fra 2016 vil dette være mulighetene
På Vg2 og vg3 kan man velge valgfrie programfag.
Hvilke fag du kan velge innenfor kunst, design og arkitektur er avhengig av hvor mange elever som velger de ulike tilbudene.
• Arkitektur og samfunn
• Design og bærekraft
• Foto og grafikk
• Kunst og skapende arbeid
• Samisk visuell kultur

Du kan også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram:

• Dans
• Drama
• Idrettsfag
• Medier og kommunikasjon
• Musikk
• Musikk, dans og drama
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og økonomiGjeldende for elever som har begynt skoleåret 2015/16
I tilegg kan du på vg2 og 3 nivå velge fra de valgfrie program områdene våre som er:

• Trykk og foto.
•Scenografi og kostyme.
Det er fullt mulig å ta fag fra flere programområder, men det stilles krav til et minste timetall i ett programområde.


Scenografi og kostyme:
Har du lyst å få et lite innblikk i teatrets verden? Da er Scenografi og kostyme noe for deg. Dette faget setter kreativiteten i sving og her får du produsere spennende egne ideer. I Scenografi og kostyme får du besøke teatret og jobbe med oppgaver som f. eks. dukkelaging, masker og enkel kostymeproduksjon.


Trykk og Foto:
Vil du utvikle et personlig uttrykk?

Vil du prøve ut ulike materialer og teknikker? Trykk og foto gir deg muligheten til det.

I dette faget jobber du med ulike trykkteknikker som linosnitt, kobberstikk, fotooverføring til leire og tekstiltrykk m.m.

Du bruker speilreflekskamera og photoshop til enkelte oppgaver