søndag 18. mars 2012

Akt-tegning

2stf er midt i akt-tegning perioden nå. Det er stor progresjon og mye læring i å tegne etter levende modell. Elevene må tenke på proporsjoner, form, volum, strekvariasjon, skravur og valører........


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar